Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 50 324 | Zgonów: 1 787 | Wyzdrowiało: 35 642


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 826 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 17 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 7 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.43 | Kliknij i przeczytaj raport


„Zwolnij – nasze dzieci tu spacerują”! W oczekiwaniu na chodnik mieszkaniec Mierzyna wywiesił baner

„Zwolnij – nasze dzieci tu spacerują”! Baner takiej treści wywiesił Sebastian Aleksiuk, właściciel posesji przy ulicy Zeusa w Mierzynie, które chcę w ten sposób zwrócić uwagę kierowców na bezpieczeństwo pieszych.

– Od wielu lat mieszkańcy Zeusa w Mierzynie podnoszą temat dużego zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na ulicy Zeusa, która stała się skrótem dla wielu kierowców omijających zakorkowane centrum Mierzyna – mówi Paweł Malinowski, radny gminy Dobra.

Ze statystyk zamontowanego czytnika prędkości wynika, że połowa kierowców korzystających z ul. Zeusa przekracza dozwoloną prędkość. Dziennie wspomnianą ulicą porusza się ponad 1 200 samochodów.

– Składaliśmy interpelacje dotyczące montażu progów zwalniających, budowy chodnika oraz innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych – informuje radny Malinowski.

Urząd Gminy prowadzi działania mające na celu budowę chodnika, który zapewni bezpieczeństwo pieszym. W lipcu br. przeprowadzono spotkanie na ulicy Zeusa w Mierzynie. Uczestniczyli w nim: projektant odpowiedzialny za projekt budowy chodnika, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Dobrej. W trakcie wizji lokalnej ustalono, że proponowane rozwiązania polegające na wprowadzeniu nowej organizacji ruchu nie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Podczas spotkania ustalono, że jest możliwość zaprojektowania chodnika od ulicy Lubieszyńskiej do ulicy Afrodyty.

– Chodnik zostanie zaprojektowany w miejscach, gdzie można dodatkowo wykonać w pasie drogowym przydrożne rowy w celu zbierania wód opadowych. Dodatkowo ustalono, że projektant wystąpi o decyzję lokalizacji celu publicznego dla powyższych założeń. W związku z powyższym termin wykonania projektu został przedłużony do grudnia 2020 r. – mówi Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra.

Ostateczny zakres możliwej realizacji chodnika ma zostać ustalony na etapie projektu budowlanego.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda