reklama
reklama
  1. Dziennik Policki:
  2. Aktualności
  3. Gmina Police ogłasza nabór do konkursu na granty PPGR

Gmina Police ogłasza nabór do konkursu na granty PPGR

W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Polic zaprasza uprawnione rodziny - rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Police do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępu do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miasto lub gminę Police, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,

dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR (do wglądu) np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do składania dokumentacji w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach zaadresowanej na: Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych / Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72–010 Police.

Termin składania dokumentacji: do 29 października 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Pixabay

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

  1. Komentujesz jako GOŚĆ, dlatego jesteś zobowiązany podać swoje imię lub nicka.
0 Znaki/ów
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

#zobacz także