Nagłówek Dziennika Polickiego
reklama
reklama

Właściciel nieruchomości odpowiada za zagospodarowanie wód opadowych

Gmina Dobra sukcesywnie realizuje kolejne inwestycje mające na celu rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie wód opadowych

na zdjęciu: Zagospodarowanie wód opadowych

– Zadanie to wymaga dużego nakładu środków finansowych, w związku z czym jego realizacja nie jest możliwa w krótkim czasie – mówi Andrzej Miluch, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra.

Wraz z nastaniem okresu jesienno-zimowego, w którym wzrasta ilość opadów atmosferycznych, warto przypomnieć podstawowe zasady i przepisy, dotyczące zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej nieruchomości. Sprawa jest szczególnie istotna na terenach, na których nie ma sieci kanalizacji deszczowej, do której można odprowadzić wody opadowe.

– Podstawową zasadą, której należy przestrzegać w przypadku wód opadowych, jest obowiązek ich zagospodarowania w granicach własnej nieruchomości. Odprowadzanie wód opadowych na teren sąsiedni jest zakazane, nawet w przypadku gdy działka sąsiednia jest niezagospodarowana – tłumaczy Andrzej Miluch.

Każdy właściciel nieruchomości odpowiada za zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z zapisami zawartymi w pozwoleniu na budowę.

W przypadku zagospodarowania wód opadowych do zbiorników szczelnych należy pamiętać, że zbiorniki te mają określoną pojemność, a w przypadku braku możliwości wykorzystania nadmiaru wód opadowych na terenie własnej nieruchomości np. do podlewania lub innych celów gospodarczych, należy taki zbiornik opróżniać przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. wozów asenizacyjnych.

Ważną kwestią jest również okresowa konserwacja instalacji odprowadzających wody opadowe do takiego zbiornika, gdyż zarówno sam zbiornik, jak i rynny czy rury odprowadzając wodę, ulegają zamulaniu, zanieczyszczeniu lub też zużyciu, co może prowadzić do sytuacji, w której urządzenie takie, po kilku latach funkcjonowania, przestaje spełniać swoje funkcje.

– Podobnie sytuacja wygląda na nieruchomościach, które zgodnie z pozwoleniem na budowę, wyposażone są w studnie chłonne. W takim przypadku woda odprowadzana jest do studni, a następnie powinna być odprowadzana do warstwy przepuszczalnej gruntu i rozsączana w tym gruncie. Właściciele takich urządzeń powinni szczególnie zwrócić uwagę na systematyczną kontrolę stanu technicznego studni, gdyż zamulenie ich dna, powoduje, że woda nie jest odprowadzana, a studnia zaczyna funkcjonować jak zbiornik do gromadzenia deszczówki – mówi kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra.

W przypadku, gdy nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej, również należy pamiętać o regularnej konserwacji rynien, rur i przyłączy, gdyż za właściwe działanie tych urządzeń odpowiada nie kto inny, jak ich właściciel.

Niezależnie od zastosowanych rozwiązań w zakresie zagospodarowania wód opadowych, każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać, że zakazana jest zmiana stanu wody na gruncie, która szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie.

Inwestycje w zakresie gospodarowania wodami opadowymi mogą być dofinansowane z programu „Moja Woda”, który ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury.

– Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego "Moja Woda" oraz w Regulaminie naboru wniosków – tłumaczy Andrzej Miluch.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

#zobacz także

Drogi Użytkowniku,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DO SERWISU" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu dziennikpolicki.pl - Regionalny Portal Informacyjny.