reklama
reklama

Nagłówek Dziennika Polickiego
reklama
reklama

59. Sesja Rady Miejskiej w Policach [na żywo]

Rozpoczyna się sesja Rady Miejskiej w Policach.

Sesja Rady Miejskiej w Policach

na zdjęciu: Radni Rady Miejskiej w Policach

[ na żywo ]


11.42

KONIEC OBRAD RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

11.29

Interpelacje i zapytania radnych

Radni Rady Miejskiej w Policach zgłaszają swoje interpelacje.

11.26

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Polic

21 radnych głosowało za odrzuceniem skargi na burmistrza Polic.

Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.

11.23

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla nr 6 Księcia Bogusława X w Policach

Za kandydaturami głosowało 16 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Radny Krystian Kowalewski zgłosił kandydatury Grzegorza Ufniarza i Artura Echausta do poprowadzenia zebrania wyborczego.

11.14

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Naukowej Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

Radni jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwały.

– Filia Biblioteki to ostatni bastion funkcjonowania Klubu Nauczyciela. Czasy się zmieniają i mimo, że troszkę tego szkoda, to niestety musimy się z tym pogodzić. – podkreślił Ufniarz.

Radny Grzegorz Ufniarz zauważył, że czas biegnie i zamyka się pewna epoka.

– Po konsultacji z Biblioteką jest sugestia, aby tę Filię zlikwidować. Księgozbiór zostanie przeniesiony do budynku głównego. Z jednej strony podwyższamy ofertę w budynku głównym, a z drugiej strony ograniczamy koszty utrzymania – argumentuje Witold Stefański.

Głos zabrał naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty Urzędu Miejskiego w Policach Witold Stefański

11.08

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023

Radni Rady Miejskiej w Policach nie podjęli dyskusji w tym temacie. Jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwały.

Głos zabrał skarbnik Gminy Police Janusz Zagórski.

11.07

Przewodnicząy Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski wznowił obrady.

10.55

PRZERWA W OBRADACH

9.18

Aktualne informacje na temat budowy Obwodnicy Polic

– Cieszmy się z tej inwestycji. Pomagajmy sobie. To dla nas naprawdę duża szansa. – zaapelował Damian Walczak.

Radny Damian Walczak podkreśla, że na etapie realizacji tak dużej inwestycji radni powinni sobie pomagać, a nie rzucać kłody pod nogi i patrzeć na to kto pierwszy się wywróci. Radny Walczak zaapelował, aby radni nie udawali fachowców w zakresie budowy dróg tylko zaufali fachowcom.

Radny Kamil Olszewski podając przykład ronda przy jeziorze Głębokie podkreśla, że jeżeli sami nie rozwiążemy naszych problemów, to nikt za nas tego nie zrobi.

– Rozmawialiśmy naprawdę ze wszystkimi. Przychodziły do nas i duże grupy osób, ale też pojedyncze osoby. Z każdym rozmawialiśmy jak z partnerem. Każdego staraliśmy się wysłuchać i zrozumieć. Proszę naprawdę o wyrozumiałość. – podkreśla Władysław Diakun.

Burmistrz Polic Władysław Diakun uważa, że zaproponowany wariant jest naprawdę dużym kompromisem. Według burmistrza Diakuna realizacja tak potężnej inwestycji nie zdoła zadowolić wszystkich.

Radny Jakub Drzazga podkreślił, że Gmina Police powinna zadbać o swoje interesy a nie interesy Szczecina. Zwrócił się do burmistrza Polic Władysława Diakuna, aby porozmawiał z prezydentem Piotrem Krzystkiem w sprawie ruchu wokół ronda przy jeziorze Głębokiem. Podkreślił, że współpracy powinna być obustronna.

– Szanowni Państwo miejmy zaufanie do naszych urzędników. Słuchajmy, rozmawiajmy, ale nie negujmy wszystkiego. – zaapelowała radna Ignaczak.

na zdjęciu: radna Ewa Ignaczak

– Samochodów przybywa. Wszyscy jeździmy i wiemy jak to wygląda. Nie wiem czy mieszkańcy, którzy protestują zdają sobie sprawę, że jeżeli nie zrobimy nic, to oni również odczują to. – mówi Ewa Ignaczak.

Radna Ewa Ignaczak zauważa, że budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina wygeneruje dodatkowy ruch. Jeżeli Gmina Police nie zrobic nic, to Police będą miały ogromny problem z drożnością dróg.

– Jeśli my jako władza lokalna nie potrafimy rozwiązać problemu, to przedsiębiorca, który będzie realizował to zadanie tym bardziej nie będzie chciał tego rozwiązać – mówi Grzegorz Ufniarz.

Radny Grzegorz Ufniarz zgłosił wątpliwość dotyczącą tego, że przebieg obwodnicy będzie dotykał poszczególnych mieszkańców gminy Police.

– Musimy zadbać o swoje interesy, a nie o interesy Szczecina. Mamy przykład co dzieje się na rondzie przy jeziorze Głębokim. Udrożniono ruch w każdym kierunku za wyjątkiem tego z Polic – mówi Artur Echaust.

na zdjęciu: radny Artur Echaust

Radny Artur Echaust uważa, że budowa Obwodnicy Police rozwinie tereny przemysłowe Szczecina a nie Polic. Dopytuje w jaki sposób Szczecin poradziłby sobie z wyprowadzeniem ruchu z północnych terenów miasta, gdyby Police nie otrzymały dofinansowania z Polskiego Ładu.

– Wariant "niebieski" przy braku możliwości włączenia do Trasy Północnej Szczecina nie spełnia wymogów formalnych. – podkreśliła naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszu Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach.

– My się bardzo obawiamy ruchu turystycznego. Bo istnieje ryzyko, że ten ruch skieruje się w kierunku ulicy Piłsudskiego w Policach – mówi Aneta Soprych-Kuśnierz.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszu Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach Aneta Soprych-Kuśnierz podkreśla, że decyzja Polskiego Ładu jest w formie elektronicznej. Na dziś Gmina Police ma wybrany przebieg z trzema wariantami, które na etapie budowy po wyłonieniu wykonawcy zostaną dookreślone.

– Czy mamy jakąś opinię z Polskiego Ładu, że ten przebieg nie spełnia wymogów programu. Czy mamy to na piśmie, czy to tylko nasza wewnętrzna opinia? – dopytuje Kamil Olszewski z Prawa i Sprawiedliwości.

na zdjęciu: radny Kamil Olszewski

Radny Kamil Olszewski dopytuje również o wariant "niebieski". Czy problem jego nierealizacji leży po stronie braku zgody ze strony Szczecina, czy nie spełnia wymogów piątej edycji programu Polski Ład.

– W trakcie prac rozmawialiśmy również ze Szczecinem, który jasno określił, że nie chce przebiegu "niebieskiego" ponieważ nie ma miejsca, do którego mógłby się ten przebieg włączyć. – odpowiedział Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach.

na zdjęciu: radny Krystian Kowalewski

Radny Kowalewski w dalszym ciągu dopytuje o przebieg "niebieski" w kontekście budowy Obwodnicy Polic.

– Dziś w jednym przetargu musimy zrealizować całe przedsięwzięcie i na tym się skupiamy. – odpowiedział zastępca burmistrza Jakub Pisański radnemu Krystianowi Kowalewskiemu.

Radny Krystian Kowalewski uważa, że Gmina Police powinna być przygotowana również na realizację wariantu "niebieskiego".

– Oba przebiegi są niezwykle potrzebne. – mówi zastępca burmistrza Jakub Pisański. – Zaproponowany przez nas przebieg nikogo nie wywłaszcza co jest niezwykle ważne. Pili nas czas i proszę, aby nie rozbierać tego projektu na drobne. – dodaje.

Radny Krystian Kowalewski uważa, że skoro przebieg niebieski był konsultowany z mieszkańcami, to powinien być w dalszym ciągu brany pod uwagę. Zdaniem radnego przebieg niebieski jest kluczowy dla miasta Police.

– Program Rządowy Polski Ład nie jest związany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Założenia niebieskiego przebiegu nie wpisują się w założenia zawarte w projekcie dotyczące z rozwojem terenów gospodarczych – tłumaczy Soprych-Kuśnierz.

Radny Grzegorz Ufniarz dopytuje o termin doprecyzowania punktów zapalnych planowanego przebiegu, a także o badania dotyczące obciążenia ruchu.

na zdjęciu: radny Grzegorz Ufianirz

Gmina Police złożyła zmiany we wniosku o dofinansowanie z zachowaniem zgodności z wytycznymi programu i uzyskała stosowne zgody.

– My też wiemy, że ul. Nadbrzeżna to nie jest dobry ruch gospodarczy, ale na dzień dzisiejszy lepszego po prostu nie ma – kontynuuje Aneta Soprych-Kuśnierz. – Chcemy zebrać cały transport ze Szczecina do "Węzła Police". – dodaje.

Budowa nowej drogi na odcinku około 4,7 kilometra od drogi powiatowej Szczecin-Przęsocin-Police do drogi wojewódzkiej nr 114 (ul. Tanowska w Policach) - dojazd do "węzła "Węzła Police". Początek trasy zlokalizowany jest w rejonie "Osiedla Rzemieślniczego" przed wlotem do miasta Police. Koniec trasy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu typu rondo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 114 - kontynuacja dojazdu z drogi wojewódzkiej do "Węzła Police". Droga stanowi bezpośrednie połączenie z obejściem zachodnim przez jej włączenie do węzła Police i połączenie z obejściem zachodnim przez jej włączenie do węzła Police i połączenie z drogą wojewódzką nr 114.

Po dezaprobacie przebiegów "żółtego" i "niebieskiego" Gmina Police przedstawiła przebieg "biały".

– Musimy wybudować drogę dojazdową do "Węzła Police" Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina z pominięciem terenów zurbanizowanych – mówi Aneta Soprych-Kuśnierz.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszu Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach Aneta Soprych-Kuśnierz przedstawia aktualne informacje na temat inwestycji: Obwodnica Polic.

9.10

Sprawozdanie z działalności burmistrza Polic

Burmistrz Polic Władysław Diakun poinformował, że Budżeto Obywatelski nieco się zmieni. Kwota 300 tysięcy złotych z dostępnego miliona złotych będzie przeznaczona na tzw. Zielony Budżet Obywatelski, w ramach którego realizowane będą przedsięwzięcia ekologiczne.

Burmistrz Polic Władysław Diakun odczytuje sprawozdanie ze swojej działalności.

9.05

Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski przedstawił radnym porządek obrad 59. Sesji Rady Miejskiej w Policach. Do porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący skargi na burmistrza Polic. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych.

#zobacz także

Drogi Użytkowniku,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DO SERWISU" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu dziennikpolicki.pl - Regionalny Portal Informacyjny.