reklama
reklama

Ponad 40 osób otrzymało dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W pierwszym tegorocznym naborze do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach wpłynęło 56 wniosków wraz z biznesplanem o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Umowy na dofinansowanie działalności przekazane

Dofinansowanie otrzymały 43 osoby bezrobotne. Łączna kwota wsparcia to blisko 1,4 miliona złotych. Kwota maksymalnego wsparcia na osobę to 35 tysięcy złotych.

Grupa Azoty Police podpisała porozumienie z Zespołem Szkół w Policach

Organizacja praktyk dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Technologii Chemicznej oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli – to założenia podpisanego 12 maja porozumienia pomiędzy Grupą Azoty Police a Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Podpisanie porozumienia w siedzibie Grupy Azoty Police

Policka Spółka włącza się w odbudowę kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia.

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim zaprasza na spotkania z doradcami

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim mieszczące się przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach zaprasza na spotkania z doradcami.

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim

Podobnie jak roku ubiegłym, jesteśmy do Państwa dyspozycji we wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00 w punkcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 oraz w czwartki w godzinach od 13.30 do 18.30 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie, mieszczącym się przy ulicy Weleckiej 13b.

Iwona Wojnowska i Krzysztof Skornia kandydatami załogi na członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Police

Iwona Wojnowska oraz Krzysztof Skornia zostali wybrani przez załogę na kandydatów na członków Rady Nadzorczej. W Grupie Azoty Police zakończyła się II tura wyborów.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Największe poparcie zebrała Iwona Wojnowska, na którą oddano 672 głosy, co stanowi 58,79,8 procent ważnie oddanych głosów. Drugie miejsce zajął Krzysztof Skornia z 488 głosami. Na Andrzeja Rogowskiego oddano z kolei 432 głosy.

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. opublikowała skonsolidowany raport finansowy za 2021 rok. Policka Spółka odnotowała zysk netto na poziomie nieco ponad 163 milionów złotych. W analogicznym okresie roku 2020 zysk netto wyniósł wówczas ponad 80 milionów złotych.

Grupa Azoty Police

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 3,2 miliarda złotych, a wynik EBITDA osiągnął poziom prawie 298 milionów złotych. Przychody w roku 2021 były o 800 milionów złotych wyższe niż w roku 2020.

Rząd zapowiada wsparcie dla kredytobiorców. Pomóc mają m.in. wakacje kredytowe

Rząd zapowiada wsparcie dla kredytobiorców. Pomóc mają wakacje kredytowe, comiesięczne dopłaty do rat kredytów i nowy wskaźnik oprocentowania kredytów.

Premier Mateusz Morawiecki

– Po pierwsze proponujemy tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych. 1 rata kredytowa w kwartale zostanie przesunięta do spłaty bez odsetek – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Dziś kolejna grupa seniorów otrzyma dodatkowe świadczenie

Od 1 kwietnia emeryci otrzymują wypłatę 13 emerytury. Dziś świadczenie trafi do kolejnych blisko 2 milionów osób. Świadczenie wypłacana jest wraz z kwietniową emeryturą bądź rentą.

Banknoty 200 złotowe

Jak podkreśla Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej do emerytów trafi 11,3 miliarda złotych.

Grupa Azoty: Zamrożenie aktywów Kantora nie skutkuje sankcjami na Spółkę

Nałożenie sankcji na W. Kantora nie skutkuje żadnymi sankcjami na Grupę Azoty S.A. – poinformowała spółka w opublikowanym komunikacie.

Grupa Azoty Police

Kantor posiada pośrednio 19,82% udziału w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty S.A. poprzez podmioty powiązane (Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i nr Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze).

ogłoszenie społeczne

#zobacz także