reklama
reklama | Polska2050 | Spotkanie z Szymonem Hołownią
reklama
reklama | Tłumaczenia Przysięgłe | Siusta
reklama
ogłoszenie społeczne

Pensja minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 210 złotych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku pensja minimalna wzrośnie do kwoty 3 010 złotych brutto, a stawka godzinowa wyniesie 19,70.

Pensja minimalna wzrośnie o 210 złotych w stosunku do obecnie obowiązującej, co oznacza wzrost na poziomie 7,5%.

Dobre wyniki Grupy Azoty Police za pierwsze półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 r. grupa kapitałowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości blisko 53 milionów złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowany zysk netto za I półrocze tego roku wyniósł 52,846 miliona złotych - dla porównania rok wcześniej był on na poziomie 25,376 mln złotych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 1,405 mld złotych, z czego ponad 1,165 mld złotych to przychody zewnętrzne ze sprzedaży nawozów.

Ponad 30 tysięcy na utworzenie nowego stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy

W środę w Starostwie Powiatowym w Policach podpisano umowy z dwoma przedsiębiorstwami z terenu powiatu polickiego, które zdecydowały się utworzyć nowe stanowisko pracy, doposażyć je i zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

Maksymalna kwota, o jaką można się starać to 30 tysięcy złotych. Pracodawca, który ją otrzyma, zobowiązany jest przez co najmniej 24 miesiące zatrudniać pracownika.

Jest porozumienie w sprawie wysokości zasilenia kart podarunkowych z okazji Dnia Chemika

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu z Zarządem Grupy Azoty Police ustalono kwotę zasilenia kart podarunkowych z okazji Dnia Chemika kwotą zgodną z postulatami związkowców.

Podobnie jak w roku 2020 karty podarunkowe zostaną zasilone kwotą 600 złotych.

Stanisław Kostrubiec nowym wiceprezesem Grupy Azoty Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ma nowego wiceprezesa. Decyzją rady nadzorczej odwołanego 30 kwietnia Tomasza Panasa zastąpił Stanisław Kostrubiec.

Stanisław Kostrubiec w ubiegłym roku został prezesem spółki Izobud Rem, której wcześniej przez trzy lata był dyrektorem do spraw technicznych. Od drugiej połowy lat 90. był związany z polickimi zakładami chemicznymi, w których pracował jako ślusarz, specjalista do spraw technicznych, specjalista kierujący zespołem oraz jako kierownik działu logistyki. Następnie trafił do spółki remontowej Remech, która z czasem zmieniła nazwę na Grupa Azoty Police Serwis - pełnił tam wiele różnych funkcji. Był kierownikiem działu logistyki, kierownikiem wydziału serwisu zakładu gospodarki wodnej i zakładu kwasu siarkowego, kierownikiem wydziału remontu instalacji ciśnieniowych, członkiem rady nadzorczej, kierownikiem działu handlowego, dyrektorem inwestycji i remontów.

Polimery Police: 96-metrowy splitter już zamontowany [zdjęcia]

96-metrowa kolumna propan-propylen jest już na swoim miejscu. Zakończony sukcesem montaż tego ogromnego urządzenia, będącego częścią budowanej fabryki propylenu i polipropylenu w Policach, odbył się 18 maja.

Operacja pionizacji splittera Propan-Propylen została przeprowadzona z wykorzystaniem dźwigu pierścieniowego, którego średnica podstawy wynosi 21 metrów, wysokość całkowita - 121 metrów, a maksymalny udźwig to 1600 ton.

Grupa Azoty Police: wynik za I kwartał lepszy niż przed rokiem

Grupa Azoty Police w I kwartale 2021 r. osiągnęła wynik lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto polickiej spółki wyniósł ponad 42 miliony złotych.

- Zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o 11% w relacji do I kwartału roku ubiegłego. To efekt m.in. dynamicznych wzrostów cen rynkowych nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika. Pozytywny element stanowił również wzrost wolumenów sprzedaży kilku produktów, w tym głównie nawozów wieloskładnikowych. Utrzymywał się także wysoki popyt na biel tytanową – podkreślił prezes zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.