reklama

SM Odra: Przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Wyszyńskiego 16/31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Wyszyńskiego 16/31. Lokal jednopokojowy o powierzchni 30,74 metra kwadratowego.

Przetarg odbędzie się w siedzibie spółdzielni 29 listopada o godzinie 12.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 10 310 złotych przelewem na rachunek SM „Odra” w banku PKO BP S.A. (nr rachunku: 51 1020 4795 0000 9602 0003 9735) nie później niż do dnia 26 listopada br.

Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku SM „Odra”.

Wadium może być również wpłacone w gotówce w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w dniu przetargu do godziny 11.00.

Uczestnik przetargu obowiązany jest okazać komisji przetargowej potwierdzenie uiszczenia wadium, dowód tożsamości (odpis CEIDG lub KRS) oraz złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią pod numerem telefonu (91) 424 43 91 w godzinach od 7.00 do 14.00.

Do przetargu może przystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.

ZAŁĄCZNIKI

Kliknij i zobacz ogłoszenie

Autor: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra", Foto: Gracjan Broda