reklama
reklama

OFERTA PRACY: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Policach zatrudni osobę na stanowisku specjalisty ds. technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Policach zatrudni osobę na stanowisku specjalisty ds. technicznych.

Budynek Spółdzieni Mieszkaniowej Chemik w Policach

Wymagania kwalifikacyjne:

Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z technicznym utrzymaniem nieruchomości wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

Wysoka kultura osobista,

Oświadczenie o niekaralności,

Dyspozycyjność i komunikatywność,

Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

Praktyczna znajomość pakietu Office,

Dobra organizacja pracy własnej,

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zakres obowiązków:

rozliczanie i analizowanie obciążeń w zakresie dostawy ciepła, wody do budynków będących w zasobach Spółdzielni,

nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,

dokonywanie odbiorów, dokumentowanie i rozliczanie robót,

kontrola i weryfikacja protokołów odbioru pod kątem zgodności z umową, terminowości, zakresu rzeczowego i kwotowego,

przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów na roboty remontowe ogłaszanych przez Spółdzielnię.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, ul. Roweckiego 42 lub drogą pocztową do dnia 26 sierpnia 2022 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42, 72-009 Police – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ds. technicznych”.

Spółdzielnia informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.

Autor: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik", Foto: Gracjan Broda