Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 37 216 | Zgonów: 1 562 | Wyzdrowiało: 26 048


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 631 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 12 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 10 lipca 2020 roku, godzina: 10.42 | Kliknij i przeczytaj raport


Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Polic

Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. - głosowanie w tej sprawie odbyło się we wtorek 30 czerwca podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Policach.

Udzielenie absolutorium poprzedzone zostało dyskusją na temat sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2019 rok. W ramach wprowadzenia głos zabrał m.in. zastępca burmistrza Jakub Pisański.

– 2019 rok był chyba ostatnim takim beztroskim rokiem – powiedział Pisański.

Wiceburmistrz przypomniał szereg inwestycji wykonanych w ubiegłym roku - m.in. zakończenie remontu wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach, budowę ścieżek rowerowych, węzła przesiadkowego na placu Chrobrego, czy też budowę pętli autobusowej w Bartoszewie.

– Zmodernizowaliśmy sporo dachów budynków należących do ZGKiM - zauważył Pisański. - Przygotowujemy etap rozbudowy cmentarza przy ulicy Tanowskiej – dodał.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2019 rok głosowało 13 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu.

W kolejnym punkcie obrad rozpoczęła się dyskusja nad udzieleniem burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi absolutorium z wykonania budżetu. Jako pierwszy głos zabrał radny Andrzej Rogowski.

– Wspólnota Samorządowa Gryf XXI głosowała za przyjęciem sprawozdania i będzie głosować za udzieleniem absolutorium – zadeklarował Rogowski.

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej poparcie dla uchwały o udzieleniu absolutorium dla burmistrza Polic Władysława Diakuna zadeklarował radny Damian Walczak.

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Ryszard Tokarczyk.

– Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu ws. sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2019 rok - powiedział Tokarczyk. W sprawie udzielenia absolutorium klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciw – dodał.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, czterech było przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.

– Dziękuję Wspólnocie Samorządowej Gryf XXI i Koalicji Obywatelskiej za poparcie – powiedział Władysław Diakun.

Burmistrz Polic podziękował również swoim zastępcom, sekretarz gminy, skarbnikowi oraz naczelnikom.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda