Nagłówek Dziennika Polickiego
reklama
reklama

Rogowski: „Sprawa ZWiK-u nabrała całkowicie niepotrzebnego rozmachu politycznego”

Z Andrzejem Rogowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach o lokalnej scenie politycznej, zbliżających się wyborach samorządowych oraz sytuacji wokół Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, rozmawiał Gracjan Broda.

Andrzej Rogowski

na zdjęciu: Andrzej Rogowski (przewodniczący Rady Miejskiej w Policach)

Sezon urlopowy w pełni, jednak jak widać lokalni politycy, nie próżnują i są bardzo aktywni w tegorocznym okresie wakacyjnym. W czwartek obradowała również Rada Miejska w Policach, bowiem zwołał Pan nadzwyczajną sesję. Dlaczego akurat w środku wakacji odbędzie się ta sesja?

Praca w samorządzie różni się od innych zawodów tym, że sprawy społeczne i działania w tym zakresie do końca nie da się przewidzieć. I tak jest z sesją nadzwyczajną zwołaną w dniu 4 sierpnia br.
Burmistrz Polic otrzymał informację o tym, że ulegają zmianie granice obszaru Natura 2000 w gminie Police. Jako miłośnika przyrody przyjmuję ten fakt z zadowoleniem, gdyby nie fakt, że proponowane zmiany są niekorzystne z perspektywy rozwoju gospodarczego naszego samorządu. Opinię tą potwierdził swoim wystąpieniem Starosta Policki oraz wyrazili ją również zarządzający naszymi największymi przedsiębiorstwami przedstawiciele zarządów.
Dlatego, ażeby dochować terminom wydania opinii w tej kwestii, na wniosek burmistrza koniecznym jest procedowanie uchwały sprzeciwiającej się propozycjom przedstawionym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Drugą bardzo ważną kwestią jest lokalizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wraz infrastrukturą techniczną na terenie działek 2381/3 i 2381/4 (lokalizacja za pogotowiem ratunkowym). Z przedłożonych dokumentów wynika, iż wystąpiła niezgodność w studium warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zasadnym zatem jest rozważenie możliwości odmowy lokalizacji powyższego.

Zapewne czyta Pan publikowane na łamach Dziennika Polickiego wywiady z lokalnymi politykami. Wszyscy zgodnie podkreślają, że w Policach potrzeba zmian. Pan jako reprezentant Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI też jest tego zdania? Czy wręcz przeciwnie, uważa Pan, że zarządzanie gminą powinno powierzyć się na kolejne lata burmistrzowi Władysławowi Diakunowi?

Tak, czytam artykuły i wyrażone opinie. Zgadzam się z autorami, że polityka samorządu gminnego wymaga zmian. Zmiany w samorządzie to nieodzowny element polityki lokalnej. Realizacja wszystkich zadań przypisanych samorządowi gminnemu może być realizowana dzięki dochodom stanowiącym podstawę gospodarki samorządu. Samorząd gminny w ostatnich pięciu latach poddany został, jak większość samorządów w Polsce, dużym ograniczeniom z jednoczesnym systematycznym zwiększaniem zakresów przypisywanych kompetencji. Gmina Police na przestrzeni ostatnich lat doświadcza systemowego ograniczania dochodów z jednoczesnym wzrostem kosztów utrzymania całego systemu gminnego. Wszyscy się zgodzimy, że ostatnie trzy lata to czas wzrostu kosztów wynagrodzeń, kryzys gospodarczy wywołany pandemią oraz skutki wojny wymuszające wprowadzanie zmian, które przy niewystarczających środkach finansowych odbywają się kosztem standardu życia naszych Mieszkańców.
Dlatego po raz kolejny potwierdzam, że urząd i polityka prowadzona przez samorządy jest skazana na ciągłe zmiany i unowocześnienia, jednak nie w tym rzecz, żeby wszystko krytykować i negatywnie oceniać. Jako reprezentanci społeczności naszego miasta i gminy powinniśmy również wnieść swój realny wkład. Tymczasem polityka niektórych grup radnych kieruje się zasadom „krytykować wszystko i wszystkich”. Czy takich postaw oczekują nasi wyborcy? Czy to właśnie takim politykom powierzymy losy swojej Małej Ojczyzny? Mam wątpliwości.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące kontynuacji pracy samorządowej przez obecnego burmistrza, to przypominam, że kampania wyborcza jest daleko przed nami, przyjdzie czas na wyrażanie opinii w tej kwestii. Pomimo wielu trudności i problemów, z którymi borykają się wszystkie samorządy w Polsce, również i nasz obecny reprezentant naszej formacji ma pełne zaufanie wyrażone w opinii radnych podczas sesji absolutoryjnej.

Pana partyjny kolega Artur Echaust, powiedział, że chętnie poprze kandydata nowoczesnego, ambitnego i zorientowanego na rozwój Polic. Można śmiało założyć, że pod tymi sformułowaniami nie kryła się raczej kandydatura Władysława Diakuna?

Czytałem ten wywiad, jednak moja ocena jest nie co odmienna. Jeśli Pan redaktor tak uważa, to pozostaje mi jedynie przyjąć tezę Pana redaktora do wiadomości, a w tej kwestii najlepiej spytać autora wypowiedzi.

Z całą pewnością Wspólnocie Samorządowej Gryf XXI nie pomaga zamieszanie, jakie panuje wokół Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach. W czym tkwi problem, że tak trudno idzie Komisji Rewizyjnej prowadzenie kontroli w gminnej spółce?

Sprawa ZWiK-u nabrała całkowicie niepotrzebnego rozmachu politycznego. Jest typową sytuacją, w której strony konfliktu tak daleko zabrnęły w politycznych opiniach, że zapomniały, o co tak naprawdę chodziło.
Wyrażam przekonanie, że w kwestiach wątpliwości dotyczących merytorycznych spraw spółki w zgodzie z przepisami prawa Komisja Rewizyjna w najbliższym czasie dokona kontroli, a po jej wynikach będziemy mogli ocenić funkcjonowanie spółki gminnej.
Jeśli chodzi o sprawy pracownicze, trwające spory sądowe i prawne, najlepiej będzie, żeby w tej kwestii wypowiedziały się instytucje nadzorujące i sądy. Myślę, że wszyscy, którzy chcą na krytyce zbić kapitał polityczny, nie kierują się po raz kolejny szeroko pojętym dobrem społecznym, a pozamerytoryczną krytyką.

Jeżeli obecna sytuacja dalej będzie wyglądała, tak jak ma to miejsce teraz, to może się okazać, że koalicja z Platformą Obywatelską przejdzie do historii i Wspólnocie Samorządowej Gryf XXI przyjdzie rządzenie w mniejszości. Bierze Pan takie rozwiązanie pod uwagę, czy jest przekonany, że koalicji nie grozi żaden rozłam?

Wszystkie koalicje, opozycje i porozumienia polityczne nawet w naszym samorządzie mają swoją warunkowość. Współpraca pomiędzy partią polityczną kierowaną centralnie, mająca aspiracje polityczne objęcia władzy w kraju, lub chociażby współpraca w Radzie z opozycyjną reprezentacją partii rządzącej będzie zawsze trudna. Samorząd w swojej idei miał być reprezentacja społeczną, jako partner dla polityki rządu, tymczasem ostatnie ponad dziesięć lat spowodowało, że partie polityczne zdominowały sceny wyborcze wszystkich samorządów w Polsce i sprawy lokalne są przedmiotem sporów politycznych. Nie jest łatwe być reprezentantem lokalnego ugrupowania samorządowego w koalicji z partią polityczną i zachować pełna tożsamość i niezależność. Kompromis to słowo, które powinno przyświecać każdemu politykowi. Tak działamy w koalicji. Pomimo różnych rozbieżności w poglądach, w bieżące sprawy osiągamy kompromis, nieprzerwanie realizując swoje programy wyborcze.
Jeśli Pan ocenia sytuację bieżącą jako zagrożoną, to proszę się nie obawiać. Naszymi ugrupowaniami kierują doświadczeni politycy i oni decydują czy koalicja będzie trwać, czy też nie. Wspólnota Samorządowa Gryf XXI ma otwartą zdolność koalicyjną i to jest i było, najważniejszym walorem tej organizacji.
Mamy wspaniały czas, czas demokracji. Każdy może wyrażać swoje poglądy będące czasami w sprzeczności, czy dystansie do własnej organizacji, jednak najważniejsze jest to, czy w zasadniczych sprawach mamy zdolność porozumienie i realną wspólną perspektywę polityczną. Właśnie tak jest obecnie w naszej koalicji, za co bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom radnym ze Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI oraz koleżankom i kolegom z Koalicji Obywatelskiej.

Wielokrotnie Pan powtarzał, że jest życie poza Radą Miejską. Jakie plany polityczne na najbliższe lata ma Andrzej Rogowski?

Wiele lat temu mój Tata Antoni Rogowski nauczył mnie szanowania wartości społecznych. Praca w samorządzie opiera się właśnie na takich wartościach. Realizacja zamierzeń samorządowych, praca na rzecz społeczności lokalnej to uważam pewne tradycje, które należy nieskończenie pielęgnować. Moje długoletnie zamierzenia realizuję od kilkunastu lat. Dzisiaj realizuję obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej, które zamierzam wypełnić do końca upływającej kadencji. Natomiast w niedalekiej przyszłości, jeżeli wspaniali mieszkańcy Polic zdecydują o ponownym mandacie zaufania dla mojej skromnej osoby, zapewniam o kontynuacji mojej pracy w samorządzie.
Oczywiście zamierzam nieprzerwanie realizować się zawodowo jak dotychczas w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z pełnym zaangażowaniem i satysfakcją, wykonując powierzone obowiązki.
Ważnym elementem mojego życia jest działalność społeczna na rzecz mieszkańców naszego miasta. Zdaję sobie sprawę z faktu, że nie wszystkie działania podejmowane przeze mnie są widoczne. Nie mam w zwyczaju notorycznego przekazywać informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bardzo ważnym elementem takiej pracy uważam, jest bezpośredni kontakt z mieszkańcem. I ja taki kontakt mam.
Nieprzerwanie kontynuuję długoletnie projekty wraz z moimi współpartnerami „Koncertów Charytatywnych w Policach” Piotrem i Tomaszem i chcę nadal kontynuować realizację projektów pt. Koncerty Charytatywne, Mecze Charytatywne.
Sytuacje ekonomiczne w dzisiejszych realiach okazują się nad wyraz trudne, dlatego zwracając uwagę na tę kwestię, będziemy wspomagać potrzebujących mieszkańców. Nie zapominamy również o naszych wspaniałych Seniorach, dla których na przełomie grudnia po raz kolejny zorganizujemy projekt „Policka Paczka dla Seniora”.
W tym roku przypada 20-lecie Memoriału piłkarskiego ku pamięci Sportowców, Trenerów, Działaczy i Kibiców Klubu Piłkarskiego Chemik Police. Przygotowania do powyższego wraz z Piotrem i Tomaszem już poczyniliśmy, tradycyjnie po świętach Bożego Narodzenia rozegramy mecz przyjaźni z naszymi przyjaciółmi z Pogoni Szczecin.
Natomiast na roku 2023 przypada 20-lecie organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Oldbojów „Policki Puchar Europy” pod patronatem Burmistrza Polic. Pragnę, aby turniej przyjął rangę jubileuszową, w zawiązku, z czym podjąłem już pewne prace organizacyjne, które zamierzam zaprezentować w najbliższym czasie współpartnerom.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

#zobacz także

Drogi Użytkowniku,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DO SERWISU" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu dziennikpolicki.pl - Regionalny Portal Informacyjny.