reklama

Projekt planu przydziału lokali mieszkalnych

Burmistrz Polic poinformował, że projekt planu przydziału lokali mieszkalnych przygotowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Bankowa 18, tel. (91) 431 14 77 przez 30 dni, tj. Od 23 marca do 23 kwietnia 2021 r.

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, która nie została umieszczona w projekcie planu przydziału lokali mieszkalnych, może złożyć do Komisji Odwoławczej skargę, uwagę lub zastrzeżenie do projektu w terminie 30 dni od daty jego udostępnienia.

Artykuł Sponsorowany

Autor: Urząd Miejski w Policach