Nagłówek Dziennika Polickiego
reklama
reklama

Jak działa hipoteka przymusowa?

Istnieje kilka narzędzi, przy wykorzystaniu których wierzyciel może zabezpieczyć swoje należności w stosunku do dłużnika. Jednym z nich jest ustanowienie hipoteki przymusowej.

Hipoteka przymusowa

Wierzyciel w sytuacji, w której dłużnik nie wykonuje swojego zobowiązania i nie reguluje swoich należności może rozważyć zastosowanie dodatkowych mechanizmów, które pozwolą mu w mniej lub bardziej skuteczny sposób zabezpieczyć swoje należności. Możliwe jest na przykład zawarcie umowy poręczenia z osobami trzecimi albo podpisanie przez dłużnika weksla. Jednym z interesujących sposobów na zabezpieczenie wierzytelności jest ustanowienie hipoteki przymusowej w sytuacji, gdy dłużnik jest właścicielem nieruchomości – jednej bądź kilku.

Hipoteka przymusowa to wpisane do księgi wieczystej zabezpieczenie wierzytelności na rzecz wierzyciela hipotecznego. Stanowi ona obciążenie nieruchomości. Jest skuteczna wobec wszystkich w obrocie prawnym, a także pozostaje związana z nieruchomością. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy zmieni się właściciel nieruchomości, hipoteka przymusowa ustanowiona na nieruchomości pozostanie.

Hipoteka w ogólności jest ograniczonym prawem rzeczowym wprowadzonym do porządku prawnego przez Kodeks cywilny. Istnieją różne rodzaje hipotek, w szczególności hipoteka umowna oraz hipoteka przymusowa. Szczegółowe regulacje na ten temat zawiera ustawa z dnia 6.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece.

Hipoteka przymusowa, w przeciwieństwie do umownej, powstaje wbrew woli dłużnika (albo bez jego woli). Może ją ustanowić sam wierzyciel, bez porozumiewania się z dłużnikiem. W tym celu powinien po pierwsze posiadać odpowiedni dokument oraz – po drugie – złożyć do sądu wniosek.

Dokument, który jest wymagany dla ustanowienia hipoteki przymusowej to określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym tytuł wykonawczy na przykład wyrok albo nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Pozostałe dokumenty, na podstawie których można uzyskać wpis hipoteki przymusowej, to postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, decyzja administracyjna, postanowienie prokuratora.

Gdy wierzyciel posiada już taki dokument, może złożyć do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, na której chce ustanowić hipotekę, wniosek o wpis w księdze wieczystej. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu KW-WPIS. Należy wypełnić rubrykę „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”, podać dokładny opis hipoteki – dokument, który będzie stanowił podstawę wpisu, wysokość hipoteki i wierzyciela hipotecznego oraz jego dane, a także numer księgi wieczystej, w której ma być wpisana hipoteka. Opłata za wpis jednej hipoteki przymusowej wynosi 200 zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu, wpis będzie widoczny w dziale IV księgi wieczystej.

Autor: Materiał Zlecającego, Foto: Materiał Zlecającego

Drogi Użytkowniku,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DO SERWISU" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu dziennikpolicki.pl - Regionalny Portal Informacyjny.